Vải địa kỹ thuật dệt DML

+   Giới thiệu: Vải địa dệt DML do nhà máy Deayoun sản xuất với lực kéo một phương cao Vải địa kỹ thuật dệt có hai loại, loại vải địa kỹ thuật dệt 1 chiều và vải địa kỹ thuật 2 chiều. Vải địa kỹ thuật dệt DML là loại vải có lực kéo 1 chiều cao, 1 chiều giữ nguyên. Ví dụ: Vải địa DML20 tương ứng với lực kéo đứt (ASTMD 4595) là 200kN/m và 1 chiếu 50kN/m còn vải địa DML10 có lực kéo đứt ASTMD 4595 là 100kN/m và 1 chiều 50kN/m.

+   Mã SP:

+   Giá bán: liên hệ

+   Kích thước:

+   Trọng lượng:

+   Kho hàng:

 

Vải địa kỹ thuật dệt DML có tác dụng chủ yếu gia tăng cường lực một phương có cường lực từ 50kN/m đến 400kN/m

vai-dia-ky-thuat-detvai-dia-ky-thuat-det

Vải địa kỹ thuật dệt DML có các tính năng sau

Vải địa kỹ thuật dệt có chức năng tăng cường lực cho nền đất yếu, chịu được sức căng sức nén bề mặt, chịu được khả năng xé và kháng bục.